Conditii de locuit

Conditii de locuit

Comuna Şandra numără aproximativ 970 de gospodării, distribuite astfel:

  • Şandra – 780 gospodării,
  • Uihei – 190 gospodării.

În cele două localităţi ale comunei, gospodăriile sunt dispuse rectangular asigurându-se acces facil la fiecare dintre ele.

Majoritatea gospodăriilor sunt construite din pământ cu o fundaţie precară. Există însă şi case realizate din cărămidă sau materiale rezistente sau case vechi care au fost modernizate cu materiale rezistente de construcţie.

Aproximativ 95% din gospodăriile de pe raza localităţii Şandra au apă curentă în curte, toalete afară, iar evacuarea apelor uzate nu se face în fose septice, ceea ce afectează calitatea locuirii şi, în definitiv a mediului de trai.

În cadrul Planului Urbanistic General (PUG) al Comunei Şandra, definitivat în anul 2010, a fost cuprinsă o zonă rezidenţială în intravilanul comunei în zona de vest, pentru un număr de 133 de loturi destinate construirii de locuinţe pentru tiunerii de până la 35 de ani. În această zonă este prevăzut să se construiască un drum de acces, stradă cu trotuare, utilităţi – apă, canalizare menajeră, conductă de gaze, electricitate etc.