Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2011 Asociatie sportiva

Asociatie sportiva


 

     ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

                        ŞANDRA

 

HOTĂRÂRE

 

Privind aprobarea acordării unui sprijin financiar

Asociatiei Sportive „ Vointa Sandra” 

 

 

          Consiliul Local al comunei Şandra;

Având în vedere referatul primarului comunei Şandra, d-nul Paul Nicu,  prin care propune adoptarea unei hotărâri cu privire la      aprobarea acordării unui sprijin financiar  Asociatiei Sportive „ Vointa Sandra”  in cuantum de 10.000 lei pentru cumparare de echipamente si materiale sportive, decontari cheltuieli arbitraj si deplasari;

Văzând şi cererea Asociatiei Sportive „ Vointa Sandra”  cu privire la acordarea unui sprijin financiar;

          În temeiul prevederilor din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

         

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 Art.1.  Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Asociatiei Sportive „ Vointa Sandra” pentru cumparare de echipamente si materiale sportive, decontari cheltuieli arbitraj si deplasari.

Art.2 Sprijinul financiar va consta în suma de 10.000 lei  si se va  achita din capitolul 67-Cultura.

Art.3. Prezenta se comunică:

                    -Instituţiei Prefectului –Judeţul Timiş ;

                                           -Direcţia juridică şi Contencios Administrativ ;

                    -Primarului comunei Şandra;

                    -Compartimentul contabilitate;

                    -Asociatiei Sportive „ Vointa Sandra”;

                    -Se va afisa.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZĂ

 TRUTA VASILE TIBERIU                                              SECRETAR

                                                                        MISTREANU CRISTINA CARMEN

 

 

 

    NR. 14 DIN 30.03.2011