Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 Incetarea mandatului de consilier local OPRIS

Incetarea mandatului de consilier local OPRIS

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTĂRÂRE

Privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al comunei Şandra a domnului  OPRIS VIOREL.

Consiliul Local al comunei Şandra;

Având în vedere referatul  primarului comunei Şandra prin care propune constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a d-lui Opris Viorel, în urma demisiei depuse;

Văzând şi demisia domnului Opris Viorel din funcţia de consilier local al comunei Şandra;

În conformitate cu prevederile art. 9 ali. 2 lit. a din Legea nr. 393/2004 Lege privind Statutul alesilor locali ;

În temeiul prevederilor din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata,  cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al comunei Şandra a domnului Opris Viorel.

Art.2 De la data emiterii prezentei hotărâri de declară  vacant locul ocupat de domnul Opris Viorel.

Art.3. Prezenta se comunică:

-Instituţiei Prefectului –Judeţul Timiş

-Direcţia juridică şi Contencios Administrativ;

-Primarului comunei Şandra;

-Domnului Opris Viorel;

-Se va afisa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

RUS FLORIN

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR: MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

NR. 6  DIN 23.07.2012