Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 Incetarea mandatului de consilier local Gardan

Incetarea mandatului de consilier local Gardan

E-mail Print PDF

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTĂRÂRE

Privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al comunei Şandra a domnului  GARDAN SEBASTIAN DORIAN.

Consiliul Local al comunei Şandra;

Având în vedere referatul  primarului comunei Şandra prin care propune constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a d-lui Gardan Sebastian Dorian, în urma demisiei depuse;

Văzând şi demisia domnului Gardan Sebastian Dorian din funcţia de consilier local al comunei Şandra;

În conformitate cu prevederile art. 9 ali. 2 lit. a din Legea nr. 393/2004 Lege privind Statutul alesilor locali ;

În temeiul prevederilor din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata,  cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al comunei Şandra a domnului Gardan Sebastian Dorian.

Art.2 De la data emiterii prezentei hotărâri de declară  vacant locul ocupat de domnul Gardan Sebastian Dorian.

Art.3. Prezenta se comunică:

-Instituţiei Prefectului –Judeţul Timiş

-Direcţia juridică şi Contencios Administrativ;

-Primarului comunei Şandra;

-Domnului Gardan Sebastian Dorian;

-Se va afisa.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

RUS FLORIN

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR: MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

NR. 7  DIN 23.07.2012