Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 Validare mandat consilier INA

Validare mandat consilier INA

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTĂRÂRE

Privind validarea mandatului de consilir local  al comunei Sandra al

doamnei  Izvernicean Florina Corina.

Având în vedere referatul  primarului comunei Şandra, domnul Paul Nicu, prin care propune validarea mandatului de consilier local al comunei Sandra al doamnei Izvernicean Florina Corina;

Vazand si Hotărârea Consiliului Local Sandra  nr.7/23.07.2011 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Gardan Dorian Sebastian ca urmare a demisiei acestuia şi declararea vacantă a locului de consilier local;

Potrivit adresei nr. 135/20.08.2012 a  Partidului Democrat Liberal,  prin care se arată că următorul supleant pe lista propusă de Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Timiş la alegerile locale care s-au desfăşurat în data de 10 iunie 2012 este doamna Izvernicean Florina Corina, poziţia 6;

Vazand si procesul-verbal încheiat de Comisia de validare din cadrul Consiliului Local Sandra;

In conformitate cu prevederile  Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată;

Avand in vedere si Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.31 alin.5, art.32-33, art.36 şi art.45 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se valideaza mandatul, de consilier local al comunei Sandra, d-nei Izvernicean Florina Corina .

Art.2. Prezenta se comunică:

-Instituţiei Prefectului –Judeţul Timiş

-Direcţia juridică şi Contencios Administrativ;

-Primarului comunei Şandra;

-Doamnei Izvernicean Florina Corina;

-Se va afişa.

PRESEDINTE DE SEDINTA

BRISC FLORIAN MARIUS

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR: MISTREANU CRISTINA CARMEN

NR.  16 DIN 24.08.2012