Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 Vanzare teren Sion

Vanzare teren Sion

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea  vanzarii terenului in suprafata de 369 mp. din totalul de 719 mp. inscris in C.F. 400052 Sandra  numitilor Sion Ioan si Sion Elena

Consiului Local al Comunei Şandra ;

Vazand referatul prezentat de dl. Paul Nicu, primar, prin care propune aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 369 mp. din totalul de 719 mp. inscris in C.F. 400052 Sandra  numitilor Sion Ioan si Sion Elena ;

Avand in vedere solicitarea domnului Sion Ioan, domiciliat in comuna Sandra nr. 113, prin care solicita vanzarea gradinei apartinatoare acestui imobil in suprafeta de 369. mp din 719 mp. in conformitate cu sentinta civila nr. 21220 definitiva si irevocabila;

Potrivit Sentintei Civila nr. 21220/15.09.2011 care obliga  comuna Sandra sa vanda, numitilor Sion Ioan si Sion Elena,  la pretul determinat prin expertiza, diferenta de 369/719 mp. teren;

Conform Legii nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată cu modificarile ulterioare

HOTARASTE :

Art.1.- Se aproba vanzarea terenului in suprafata de 369 mp. din totalul de 719 mp. inscris in C.F. 400052 Sandra numitilor Sion Ioan si Sion Elena.

Art.2.-Pretul de vanzare este de 2082 lei si va fi achitat pana la finele anului 2012.

Art.3.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza  domnul Paul Nicu, primarul comunei Şandra si compartimentul de specialitate al primariei comunei Şandra.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica :

-Instituţia Prefecturii judetului Timis –

Directia juridica si contencios administrativ;

-Primarului comunei Şandra;

-Compartimentul financiar-contabil al Primariei comunei Şandra;

-Domnului Sion Ioan si Sion Elena

-Se va afisa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MISTREANU MIHAI COSMIN

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR: MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

NR. 23 DIN 28.03.2012