Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 Aprobarea amenajarii grupurilor sanitare

Aprobarea amenajarii grupurilor sanitare

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTARARE

privind aprobarea amenajarii grupurilor sanitare  din scolile din localitatea Sandra.

Consiliul local al comunei Şandra, judetul Timis ;

Avand in vedere referatul prezentat de catre consilierii locali  Chijer Dorin, Coroama Iulian, Macicasan Mihai, Solga Costel si Telita Vasile prin care propune adoptarea unui proiect de hotarare privind aprobarea amenajarii grupurilor sanitare  din scolile din localitatea Sandra ;

Vazand si avizele comisiilor de specialitate.

În temeiul prevederilor Legii nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1  – Se aproba amenajarea grupurilor sanitare  din cele trei corpuri de cladiri ale  scolilor din localitatea Sandra.

Art. 2.- Costurile  materialelor si manoperei vor fi in cuantum de 40.000 lei.

 

Art. 3.- Lucrarile vor fi execuate cu angajatii primariei.

 

Art. 4.-Consilierii locali  Chijer Dorin, Coroama Iulian, Macicasan Mihai, Solga Costel si Telita Vasile sunt reponsabili cu  executarea lucrarii in conditiile stabilite prin prezenta hotarare.

 

Art. 5.- Prezenta hotărâre se comunica :

- Instituţia Prefectului- judeţul Timiş –

Direcţia juridică si contencios administrativ;

- Primarului comunei Şandra;

- Compartimentului de contabilitate al comunei Sandra;

-     Se va afisa.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

CHIJER DORIN

 

 

SECRETAR: MISTREANU CRISTINA CARMEN

NR.   24  DIN 31.10.2012