Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 HCL 26 DIN 31.10.2012

HCL 26 DIN 31.10.2012

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTARARE

privind revocarea  Hotararii consiliului local Sandra nr. 93/20.12.2010 privind

atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei a terenului inscris in C.F. nr. 400513  nr. Cadastral 400513, in suprafata de 500 mp.  doamnei Tutuianu Maria  pentru construirea unei locuinte in baza Legii nr. 15/2003.

Consiliul local al comunei Şandra, judetul Timis ;

Vazand referatul dl. Savu Luchian, primarul comunei Şandra, prin care propune revocarea  Hotararii consiliului local Sandra nr. 93/20.12.2010 privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei a terenului inscris in C.F. nr.  400513 nr. Cadastral 400513, in suprafata de 500 mp.  doamnei Tutuianu Maria pentru construirea unei locuinte;

Potrivit si cererii  doamnei Tutuianu Maria prin care aduce la cunostinta ca renunta la terenul atribuit pentru construirea unei locuinte din motive personale.

În temeiul prevederilor Legii nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  – Se aproba revocarea  Hotararii consiliului local Sandra nr. 93/20.12.2010 privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei a terenului inscris in C.F. nr. 400513  nr. Cadastral  400513 Sandra, in suprafata de 500 mp.  doamnei Tutuianu Maria  pentru construirea unei locuinte in baza Legii nr. 15/2003.

Art. 2.- Prezenta hotărâre se comunica :

- Instituţia Prefectului- judeţul Timiş –

Direcţia juridică si contencios administrativ;

- Primarului comunei Şandra;

- O.C.P.I. Timis;

-     Doamnei Tutuianu Maria.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

CHIJER DORIN

 

CONTRASEMNEZEAZĂ

SECRETAR

MISTREANU CRISTINA CARMEN

NR.   26  DIN 31.10.2012