Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2012 Sprijin financiar cazacu

Sprijin financiar cazacu

ROMANIA

JUDETUL  TIMIS

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI

SANDRA

HOTARARE

Privind acordarea unui sprijin financiar  familiei Cazac in cuantum de 1000 lei.

Consiliul  Local  al  comunei  Sandra , judetul  Timis ,

Avand  in  vedere  referatul d-lui Paul Nicu, primarul comunei Şandra, prin care propune adoptarea unei  hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar in cuantum de 1000 lei, doamnei Cazac Liliana, angajata a primariei comunei Sandra in functia de asistent personal  pentru minorul Cazac Alexandru Dumitru, avand handicap grav conform certificatului nr. 16/18.12.2008, diagnosticat cu hidrocefalie;

Potrivit raportului compartimentului de specialitate precum si a cererii doamnei Cazac Liliana, mama minorului Cazac Alexandru Dumitru;

In  temeiul  prevederilor  din   Legea nr.   215 / 2001 , privind  Administratia  publica  locala, republicată, cu modificările ulterioare

HOTARASTE:

 

Art.1. Se  aproba  acordarea unui sprijin financiar in cuantum de 1000 lei, doamnei Cazac Liliana, angajata a primariei Sandra in functia de asistent personal    pentru minorul  Cazac Alexandru Dumitru, avand handicap grav conform certificatului nr. 16/18.12.2008, diagnosticat cu hidrocefalie.

Art.2. Prezenta  se  comunica :

-Institutiei  Prefectului – judetul  Timis

-Direcţia juridică şi contencios administrativ;

-Primarului  comunei  Sandra;

-Compartimentului de contabilitate;

-Doamnei Cazac Liliana;

-Dosar şedintă;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NITU GHEORGHE

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR: MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

NR.  29 DIN 25.04.2012