Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Buget Local 2013

BUGET LOCAL 2013

 

Indicatorii privind executia bugetelor locale

 

VENITURI


1 Gradul de realizare a veniturilor

- venituri totale incasate         -  suma  1165431,50    procent  84,51%  - trimestrial

- venituri totale programate    -  suma  1379000,00    procent  84,51%  - trimestrial


 

2 Gradul de realizare a veniturilor proprii

- venituri proprii incasate     -  suma    918761,50       procent  83,75%    - trimestrial

-venituri proprii programate  - suma    1097000,50     procent  83,75%    - trimestrial


 

3 Gradul de finantare din venituri proprii

- venituri proprii incasate     -  suma    918761,50    -  procent    78,83%    -   trimestrial

- venituri totale incsate       -  suma   1165431,50   - procent     78,83%    -   trimestrial


 

4 Gradul de autofinantare

- venituri proprii incasate (exclusiv cote)   -   suma   476175,76      procent   40,86%   -  trimestrial

- venituri totale incasate                         -  suma  1165431,50     procent  40,86%   -  trimestrial


 

5 Venituri proprii incasate per capital

- venituri proprii incasate           procent  0        -   anual

-numar de locuitori                  suma   2895,00  - anual


 

6 Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate

- venituri din impozite pe proprietate incasate               - anual

-venituri din impozite pe proprietate programate           - anual


 

7 Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat

-incasari din surse primite de la bugetul de stat            - anual

-venituri totale incasate                                            - anual


 

8 Gradul de autonomie decizionala

- venituri depersonalizate incasate     suma  961761,50   - procent  82,52%   - trimestrial

- venituri totale incasate                  suma  1165431,50   - procent  82,52%   - trimestrial


 

9 Estimatul anual din venituri fiscale

a)Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)

- venituri fiscale cumulate an anterior (trim.  1,2,3)    suma  286812,97

- total incasari venituri fiscale an anterior                   suma  633055,16

b) Estimatul anual din venituri fiscale

- venituri fiscale cumulate an de calcul (trim. 1,2,3)    suma  279148,72        620330,49

- coeficient          0,45

 

CHELTUIELI


1 Rigiditatea cheltuielilor

- plati aferente                   anual

- total plati


 

2 Ponderea sectiunii de functionare

- plati aferente sectiunii de functionare        suma  510239,21      procent  100%    trimestrial

-total plati                                               suma  510239,21      procent  100%    trimestrial


 

3 Ponderea sectiunii de dezvoltare

- plati aferente sectiunii de dezvoltare       suma  0,00              procent 0%         trimestrial

- total plati                                            suma  510239,21    procent  0%         trimestrial


 

4 Ponderea serviciului datoriei publice

- serviciul datoriei publice locale

- total plati


 

5 Excedent / Deficit - sectiune functionare

- venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)     suma  479087,30        trimestrial


 

6 Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare

- venituri incasate - (plati efectuate + plati restante )     suma  0,00           trimestrial