Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2013 HCL 2 retea scolara

HCL 2 retea scolara

Print

ROMANI

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTARARE

privind aprobarea retelei scolare a comunei Sandra ce va functiona in anul scolar 2013-2014

Consiliul local al comunei Şandra, judetul Timis ;

Avand in vedere referatul primarului, d-nul SAVU LUCHIAN, prin care propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea retelei scolare a comunei Sandra ce va functiona in anul scolar 2013-2014;

In conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 ;

Vazand si adresa Inspectoratului Scolar Judetean Timis nr. 12037/27.12.2012 cu privire la realizarea activitatilor necesare pentru stabilirea retelei scolare ;

In temeiul prevederilor art. 115 alin.1 lit. b) din Legea nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – (1)Se aproba reteaua scolara a comunei Sandra ce va functiona in anul scolar 2013-2014 dupa cum urmeaza:

-SCOALA CU CLASELE I-VIII SANDRA                       -PERSONALITATE JURIDICA

-SCOALA CU CLASELE I-VI UIHEI                              -ARONDATA

-GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SANDRA         -ARONDATA

-GRADINITA CU PROGRAM NORMAL  UIHEI                -ARONDATA

Art.2.- Prezenta hotărâre se comunica :

- Instituţia Prefectului- judeţul Timiş

Direcţia juridică si contencios administrativ;

- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;

- Scoala generala cu clasele I-VIII Sandra;

- Se va afisa.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NITU GHEORGHE

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR

MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

 

NR. 2 DIN 08.01.2013