Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

HCL 4 PUZ Ary

Print

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

SANDRA

HOTARARE

privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal-CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC , PARCELA NR. TOP 400658 SANDRA  si a Regulamentului local de urbanism  aferent puzului.

Consiliul local al comunei Sandra, judetul Timis;

Vazand referatul prezentat de dl. Savu Luchian, primarul comunei Şandra prin care propune  aroptarea  unei hotararii privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC , PARCELA NR. TOP 400658 INTRAVILAN SANDRA si a Regulamentului local de urbanism  aferent puzului;

Avand in vedere  si raportul informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea Puzului si Regulamentului aferent zona productie;

Vazand Hotararea consiliului local Sandra nr. 30/31.10.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea PUZ-lor;

În conformitate cu prevederile Ordinului 2701 din 30.12.2010 privind aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului;

Având în vedere şi  prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile ulterioare;

In temeiul prevederilor Legii nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare:

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba Planul Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC , PARCELA NR. TOP 400658 SANDRA si a Regulamentului local de urbanism  aferent puzului,  conform proiectului nr. USZ 230/12, beneficiar  S.C. ARI-WIND ENERGY S.R.L. potrivit documentatiei anexate.

Terenul  este înscris in C.F. nr. 400658  în suprafata de  21 278  mp. situat in intravilanul localitatii in proprietatea comunei Şandra.

Art.2. Se aproba Regulamentului local de urbanism  aferent PUZ  CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC , PARCELA NR. TOP 400658 SANDRA.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica :

- Prefecturii judetului Timis –

Directia juridica si contencios administrativ;

- Primarului comunei Sandra;

- S.C. ARY-WIND ENERGY S.R.L ;

- O.C.P.I. Timiş ;

- Se va afisa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NITU GHEORGHE

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR

MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

NR.  4 DIN 14.01.2013