Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2013 HCL 15 vanzare Luca

HCL 15 vanzare Luca

Print

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SANDRA

HOTĂRÂRE

Privind  vânzarea casei de la nr. 46 din localitatea Sandra inscrisa in CF nr. 400913,  nr. top 38-39/b, compusa din apartamentul 1 si 2, titularilor contractelor  de închiriere

Consiliul Local al Comunei Sandra, Judeţul Timiş;

Având în vedere referatul primarului comunei Sandra, domnul Savu Luchian cu privire la adoptarea hotararii consiliului local Sandra privind  vânzarea  casei de la nr. 46 din localitatea Sandra inscrisa in CF nr. 400913,  nr. top 38-39/b  compusa din apartamentul 1 care se va vinde domnului Luca  Aurel Gavrila si apartamentul 2  domnului Manaila Marius si sotiei Mezei Doina, chiriasi ai acestui imobil;

Vazand si prevederile  din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Avand in vedere Hotararea consiliului local Sandra nr. 39/25.10.2006 privind trecerea in patrimoniul comunei Sandra a imobilelor preluate de Statul Roman precum si hotararea nr.  12/25.04.2007 privind aprobarea  vânzării locuinţelor din proprietatea privată a Comunei Şandra, titularilor contractului de închiriere;

In conformitate cu prevederile din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile ulterioare;

Potrivit raportului de evaluare întocmit de  Suteu Vasile Mircea, raport înregistrat la Primăria Comunei Sandra;

În temeiul prevederilor din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă  trecere imobilului inscris in CF nr. 400913,  nr. top 38-39/b   in proprietatea comunei Sandra, domeniul privat.

Art.2. Se aproba vanzarea  apartamentului 1 din imobilul inscris in CF nr. 400913,  nr. top 38-39/b  domnului Luca Aurel Gavrila, cu plata pretului integral.

Art.3. Se aproba vanzarea  apartamentului 2 din imobilul inscris in CF nr. 400913,  nr. top 38-39/b  domnului Manaila Marius si sotiei Mezei Doina, cu plata pretului integral.

Art.4. Plata contravalorii apartamentului  se va face la casieria primariei Sandra sau prin ordin de plata emis de cumparator in contul Comunei Sandra, Cod Fiscal 16513770, cont nr. RO90TREZ62150006xxxxx008145 dechis la Trezoreria Timisoara si se va achita de catre cumparator la data semnarii contractului de vanzare-cumparare.

Art.5. Se aprobă Raportul de evaluare întocmit de  Suteu Vasile Mircea şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Prezenta hotarare se comunica :

-Instituţia Prefecturii judetului Timis –

Directia juridica si contencios administrativ;

-Primarului comunei Şandra;

-Compartimentul financiar-contabil al Primariei comunei Şandra;

-Domnului Luca Aurel Gavrila;

-Domnului Manaila Marius si sotiei Mezei Doina

-Se va afisa.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

STRAUT  CIPRIAN LOREDAN

 

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR

MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

NR.  15 DIN 02.04.2013