Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2013 Hcl 16 incetarea mandatului de consilier Ina

Hcl 16 incetarea mandatului de consilier Ina

Print

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ŞANDRA

HOTĂRÂRE

Privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al comunei Şandra a doamnei Izvernicean Floriana Corina.

Consiliul Local al comunei Şandra;

Având în vedere referatul  primarului comunei Şandra prin care propune constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a d-nei Izvernicean Floriana Corina, în urma demisiei depuse;

Văzând şi demisia doamnei Izvernicean Floriana Corina din funcţia de consilier local al comunei Şandra;

În conformitate cu prevederile art. 9 ali. 2 lit. a din Legea nr. 393/2004 Lege privind Statutul alesilor locali ;

În temeiul prevederilor din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata,  cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al comunei Şandra a doamnei Izvernicean Floriana Corina.

Art.2 De la data emiterii prezentei hotărâri de declară  vacant locul ocupat de doamna  Izvernicean Floriana Corina.

Art.3. Prezenta se comunică:

-Instituţiei Prefectului –Judeţul Timiş

-Direcţia juridică şi Contencios Administrativ;

-Primarului comunei Şandra;

-Doamnei Izvernicean Floriana Corina;

-Dosar sedinta.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BRISC FLORIAN MARIUS

 

CONTRESEMNEAZA

SECRETAR

MISTREANU  CRISTINA  CARMEN

NR.  16 DIN 14.05.2013