Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home TAXE SI IMPOZITE 2014

TAXE SI IMPOZITE 2014

Impozite


 

IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Art. 251 alin. (3)

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă

- lei/m2-

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

806

478

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

219

137

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

137

123

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

82

54

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri  prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII

Art. 258 alin. (2)

Zona în cadrul localităţii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

- lei/ha -

0

I

II

III

IV

V

A

8921

7408

6508

5640

766

613

B

7408

5600

4540

3832

613

460

C

5600

3832

2874

1821

460

306

D

3832

1821

1519

1060

300

153

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII

Art. 258 alin. (4)

- lei/ha -

Nr. crt.

Zona

Categoria de folosinţă

A

B

C

D

1

Teren arabil

24

18

16

13

2

Păşune

18

16

13

11

3

Fâneaţă

18

16

13

11

4

Vie

40

30

24

16

5

Livadă

46

40

30

24

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

24

18

16

13

7

Teren cu ape

13

11

7

x

8

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

9

Teren neproductiv

x

x

x

x

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

Art. 258 alin. (6)

- lei/ha -

Nr. crt.

Zona

Categoria de folosinţă

A

B

C

D

1

Teren cu construcţii

27

24

22

19

2

Teren arabil

43

41

39

36

3

Păşune

24

22

19

17

4

Fâneaţă

24

22

19

17

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

48

46

43

41

5.1

Vie până la intrarea pe rod

x

x

x

x

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

48

46

43

41

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

x

x

x

X

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

14

12

10

7

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie

x

x

x

x

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

5

4

2

1

8.1

Teren cu amenajări piscicole

29

27

24

22

9

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

10

Teren neproductiv

x

x

x

x

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 263 alin. (2)

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta -

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv

8

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv

18

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv

72

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv

144

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

Autobuze, autocare, microbuze

24

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

30

Tractoare înmatriculate

18