Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Solicitare informatii, Legislatie Modalitate de contestare a deciziei,formulare pentru reclamatie administrativa

Formular pentru reclamatie administrativa Legea 544

Print

CERERE-TIP

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .............................

Sediul/Adresa .............................................................

Data ........................................

Stimate domnule/Stimată doamnă .....................................,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate): ....................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. ...............

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional): ....................... .

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

........................

(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului .........................................

Adresa ..............................

Profesia (opţional) .................

 

Telefon (opţional) ..................