Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Solicitare informatii, Legislatie Rapoarte de aplicare a Legii 544/2001

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ

Print

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .............................

Sediul/Adresa .............................................................

Data ........................................

Stimate domnule/Stimată doamnă .....................................,

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ............. din data de ..................... am primit un răspuns negativ, la data de ......................................, într-o scrisoare semnată de ...............................................................

(completaţi numele respectivului funcţionar)

Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: ........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

.............................

(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului .........................................

Adresa ..............................

Telefon .............................

 

Fax .................................