Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2011 Modernizare strazi

Modernizare strazi


 

 

    ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

                        ŞANDRA

 

HOTĂRÂRE

 

Privind aprobarea depunerii aplicatiei „Modernizarea  strazilor din comuna Sandra, judetul Timis, in lungime de  12 km.” in cadrul programului „ Reabilitare si modernizare-10.000 km. drumuri de interes judetean si drumuri de interes local”

 

          Consiliul Local al comunei Şandra;

Având în vedere referatul primarului comunei Şandra, d-nul Paul Nicu,  prin care propune aprobarea depunerii aplicatiei „Modernizarea  strazilor din comuna Sandra, judetul Timis, in lungime de  12 km.” in cadrul programului „ Reabilitare si modernizare-10.000 km. drumuri de interes judetea si drumuri de interes local”  in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile pentru realizarea activitatilor  prevazute de solicitant, precum si a indicatorilor  tehnico-economice prevazuti in Studiul de fazabilitate elaborat in acest scop;

In conformitate cu prevederile H.G. 530/2010 pentru aprobarea programului „ Reabilitare si modernizare-10.000 km. drumuri de interes judetea si drumuri de interes local” ;

Văzând şi Hotararea Consiliului local Sandra nr. 43/21.11.2006 privind aprobarea efectuarii unui Studiu de Fezabilitate pentru „Modernizarea strazi comunale Sandra, L. 12 Km.”;

            În temeiul prevederilor din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

           

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1.  Se aprobă depunerea aplicatiei „Modernizarea  strazilor din comuna Sandra, judetul Timis, in lungime de  12 km.” in cadrul programului „ Reabilitare si modernizare-10.000 km. drumuri de interes judetea si drumuri de interes local”.

 

Art.2.   Solicitantul se obliga sa acopere cheltuielile neeligibile determinate de implementarea proiectului precum si cheltuielile de intretinere si/sau reparatie a investitiei dupa finalizarea proiectului.

 

Art.3. Prezenta se comunică:

                        -Instituţiei Prefectului –Judeţul Timiş ;

                                           -Direcţia juridică şi Contencios Administrativ ;

                        -Primarului comunei Şandra;

                        -Ministerului Dezvoltarii Regionale;

                        -Se va afisa.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZĂ

 TRUTA VASILE TIBERIU                                              SECRETAR

                                                                        MISTREANU CRISTINA CARMEN

 

 

 

    NR. 5 DIN 30.03.2011