Primaria Șandra

Șandra . Uihei

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Hotarari consiliul local 2011 Incetarea Mandat Preda

Incetarea Mandat Preda


 

 

  ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

                        ŞANDRA

 

HOTĂRÂRE

 

Privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al comunei Şandra a domnului  PREDA DAN.

 

 

          Consiliul Local al comunei Şandra;

          Având în vedere referatul  primarului comunei Şandra prin care propune constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a d-lui PREDA DAN, în urma demisiei depuse;

Văzând şi demisia domnului Preda Dan din funcţia de consilier local al comunei Şandra;

În conformitate cu prevederile art. 9 ali. 2 lit. a din Legea nr. 393/2004 Lege privind Statutul alesilor locali ;

          În temeiul prevederilor din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata,  cu modificările ulterioare;

         

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1.  Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al comunei Şandra a domnului Preda Dan.

          Art.2 De la data emiterii prezentei hotărâri se declară  vacant locul ocupat de domnul Preda Dan.    

Art.3. Prezenta se comunică:

                    -Instituţiei Prefectului –Judeţul Timiş 

                                           -Direcţia juridică şi Contencios Administrativ; 

                    -Primarului comunei Şandra;

                    -Domnului Preda Dan;    

                    -Se va afişa.

 

         

PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZĂ

 TRUTA VASILE TIBERIU                                              SECRETAR

                                                                        MISTREANU CRISTINA CARMEN

 

 

 

    NR. 6 DIN 30.03.2011