Infrastructura de transport

La nivel judeţean şi regional, dotarea infrastructurală se caracterizează printr-o relativă diversitate şi calitate a drumurilor. Cu toate acestea, la nivel judeţean există zone unde nu se poate vorbi de o dezvoltare suficientă a infrastructurii de transport rutier.

Comuna Şandra se înscrie printre comunele care asigură legături cu toate localităţile din împrejurimi, favorizând desfăşurarea activităţilor economice.

Circulatia rutiera si pietonala

La nivelul comunei Şandra există drumuri comunale în lungime de aproximativ 10,1 km. Reteaua de strazi insumeaza o lungime aproximativ 15,3 km si cca. 24 km trotuare.        În satul Şandra, străzile existente formează o reţea bine conturată, traseele fiind dispuse pe direcţiile nord-sud, respectiv est-vest formând intersecţii rectangulare, în cruce, uşor de amenajat.  Reţeaua este străbătută prin zona centrală a localităţii de traseul drumului naţional DN 6 la care sunt racordate traseele drumurilor comunale spre Uihei – Bulgăruş DC 22 şi Variaş DC 23 şi DC 32, situat la jumatatea distanţei dintre localităţile Biled şi Şandra. Străzile au fost modernizate pe o lungime de aproximativ 2,8 km, iar restul străzilor se află într-o stare de degradare relativă, care trebuie modernizate.  Trotuarele sunt în proporţie de 60% betonate, iar restul trotuarelor sunt din cărămidă (sau pământ) şi se află într-o stare continuă de uzură, necesitând lucrări de reabilitare şi întreţinere permanentă. De asemenea, trotuarele de pământ sunt greu accesibile pe timp nefavorabil. Străzile sunt flancate de şanţuri pentru scurgerea apei pe toată lungimea lor, însă nu sunt corespunzător întreţinute şi prevăzute cu podeţe la intersecţii şi la accesul în gospodării. Podeţele existente la intersecţii sunt colmatate cu pământ, împiedicând scurgerea apei.

Un alt inconvenient al reţelei stradale îl constituie faptul că se neglijează de către populaţie curăţirea şi întreţinerea dispozitivelor de scurgere şi colectare a apelor meteorice (şanţuri, rigole, podeţe etc.).  La aceasta se adaugă marcarea şi inscripţionarea de slabă calitate cu efecte negative asupra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. Traficul greu care trece prin comună, coroborat cu rezistenţa mai scăzută a structurii drumurilor duce la degradări accentuate a mai multor drumuri. Investiţiile pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor sunt insuficiente.                    Desigur că aspectele menţionate afectează siguranţa circulaţiei şi îngreunează dezvoltarea activităţilor economice, a serviciilor şi a accesului spre pieţe de desfacere interne sau internaţionale. În ceea ce priveşte parcările, acestea sunt amenajate în centrul satului Şandra, la mai toate instituţiile, nu însă şi în satul Uihei.

Transport feroviar si rutier

Calea ferată în comună se află într-o stare de uzură avansată, pe acest traseu circulă trenul Timişoara – Sânnicolau Mare cu nodul de cale ferată în Gara Lovrin, cu legătura spre Comloşu Mare, cu punct de oprire la Şandra pentru persoanele care fac naveta la Timişoara sau Sânnicolau Mare.                                                                                                  Gara se află la marginea de sud – est a comunei, însă aceasta nu mai este funcţională din punct de vedere al traficului de mărfuri, fiind deteriorată, din lipsa intervenţiilor/ reparaţiilor curente şi capitale de foarte mult timp.