Infrastructura tehnico-edilitară

Alimentarea cu apa. Evacuarea apelor uzate menajere

  Locuitorii localităţii Şandra grupaţi în 780 de gospodării, beneficiază de sistemul de alimentare cu apă potabilă, fiind branşate un număr de 590 gospodării din total. Reţeaua de distribuţie a apei potabile are o vechime de peste 38 de ani, fiind realizată din ţeavă de oţel şi parţial polietilenă cu un diametru de 120 mm. Datorită vechimii sale, reţeaua de alimentare cu apă potabilă necesită lucrări de modernizare şi extindere.

La nivelul gospodăriilor din comuna Şandra nu există fose septice, comuna  nu beneficiază nici de reţea de canalizare a apelor uzate menajere.

Apa subterană este captată cu ajutorul a 3 foraje, primul foraj a fost realizat în anul 1974, al doilea fiind realizat în anul 1994, iar cel de al treilea foraj a fost realizat în anul 2004.

Există un număr de 3 pompe de tip Grunfoss pentru pomparea apei potabile în reţea, precum şi 3 rezervoare de înmagazinare a apei potabile cu o capacitate de 5.000 litri fiecare.

Reţeaua de apă potabilă nu dispune de staţie de tratare a apei, în general calitatea apei potabile se încadrează în parametri normali. Dezinfecţia apei potabile se realizează trimestrial cu pastile, de către Societatea APCAN.

Reţeaua de distibuţie a apei potabile are o lungime totală de 11 km, existând şi un număr de 5 cişmele stradale, care se prezintă într-o stare bună de funcţionare.

În satul Uihei nu există sistem de alimentare cu apă potabilă şi nici reţea de canalizare a apelor uzate menajere. Există un foraj în centrul satului care alimentează 2 cişmele şi şcoala din sat.

 

 

Alimentarea cu energie electrica

La nivelul comunei Şandra, în cursul anului 2005, a fost schimbată întreaga reţea electrică de joasă tensiune.

De asemenea, iluminatul public stradal a fost modernizat în sensul dublării numărului de lămpi pe fiecare stradă, precum şi înlocuirea becurilor existente cu becuri economice, ceea ce a condus la importante economii de energie electrică. Lucrările de modernizare au fost executate atât la nivelul satului Şandra cât şi la nivelul satului Uihei.

 

        

          Alimentarea cu gaze naturale

  La nivelul comunei Şandra există reţea de alimentare cu gaze naturale, executată în anul 2002, având o lungime totală de aproximativ 18 km, fiind executată din ţeavă de polietilenă pentru regim de presiune redusă (0,05 – 2 bari), cu posibilitatea de extindere.

 Până la ora actuală sunt racordaate un număr de 289 gospodării, consumatori casnici din totalul de 780 gospodării, care ar putea fi potenţiali consumatori de gaze naturale. Capacitatea de furnizare a reţelei de gaze este cu rezervă, în acest fel existând posibilitatea creşterii numărului de consumatori. Furnizorul şi distribuitorul gazelor este o societate privată profilată pe distribuţia gazelor.

 Reţeaua de gaze se prezintă într-o stare bună de funcţionare, având o garanţie de 50 de ani dată de către executant.

       

        Alimentarea cu energie termica

 La nivelul comunei Şandra nu există nici un punct de producere a energiei termice, care să deservească locuinţele din cartierul de blocuri, acestea fiind încălzite cu surse proprii de încălzire, respectiv centrale termice de apartament pe gaze.

  

       Retea de telefonie si internet

  La nivelul comunei Şandra există o reţea de telefonie digitală, precum şi acoperirea din punct de vedere al semnalului pentru aproape toate reţelele de telefonie mobilă. De asemenea există reţea de televiziune prin cablu, precum şi reţea de internet. În acest sens, Primăria Şandra a amenajat un spaţiu dotat cu 5-6 computere conectate la internet unde vin locuitori de pe raza comunei, care doresc să navigheze pe internet.