Religie

Din punct de vedere confesional structura populaţiei la nivelul comunei Şandra se prezintă astfel:

ortodocsi               –  2581

romano-catolici     –      55

greco-catolici        –        8

penticostali            –    369

alte religii               –      11

La nivelul comunei Şandra, ponderea cea mai mare o au persoanele de religie ortodoxă – 85,35%, urmată de cele de confesiune penticostală, în procent de aproximativ 12,20%.

 

biserica ortodoxa din localitatea Sandra

 

 

biserica catolica din localitatea Uihei

 

biserica catolica din localitatea Sandra

 

biserica penticostala Betania