Servicii publice

Serviciile publice locale se înfiinţează şi se organizează de consiliul local în principalele domenii de activitate. In comuna Şandra, Consiliul Local organizează următoarele servicii:

 • Activitatea financiar – contabilă;
 • Registrul agricol;
 • Stare civilă;
 • Autoritate tutelară;
 • Asistenţă socială;
 • Activitatea de dezvoltare, cooperare;
 • Activitatea de cultură;
 • Activitatea de gospodărire comunală;
 • Serviciul comunitar pentru situaţii de urgenţă;
 • Serviciul de pază;
 • Secretariat.

Aceste servicii sunt prestate de funcţionari publici şi de personal contractual calificat , a căror pregătire şi perfecţionare continuă este în atenţia autorităţilor.

Din punct de vedere al infrastructurii fizice, clădirea primăriei a fost modernizată, beneficiind de dotări tehnice şi de mobilier de calitate, fiind în totalitate informatizată.

Categoriile de venituri cele mai importante sunt impozitele şi taxele de la populaţie (impozit pe clădiri, pe terenuri, taxa pe mijloacele de transport), de la persoanele juridice (impozitul pe clădiri, pe terenuri şi taxa pe mijloacele de transport), impozitul pe spectacole, taxele pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare, taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială.

De asemenea, există venituri din închirieri şi concesiuni, precum şi venituri din capital (venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice, venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului, venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului).