Agricultura

INFORMARE TUTA ABSOLUTA

Cultura plantelor.

Condiţiile geografice deosebit de favorabile în zonă au determinat o preocupare intensă pentru sectorul agricol, îndeosebi pentru cel vegetal. Solurile mănoase permit cultivarea îndeosebi a cerealelor, porumbului, legumelor, plantelor tehnice şi altele. Un alt factor care permite realizarea unor performanţe în acest sector îl constituie mediul. Calitatea aerului, apei, solului este satisfacătoare, neexistând factori perturbatori de mediu.

Din suprafaţa totală a comunei, 4.426 ha reprezintă teren arabil, adică în proporţie de 87 %. Celelalte tipuri de suprafeţe agricole (păşuni, fâneţe, livezi, vii) au o pondere mică din suprafaţa comunei.

În prezent, sunt constituite în comună nouă societăţi comerciale sau agricole care exploatează terenul agricol, existând, de asemenea, un număr mare de persoane care exploatează pământul în mod individual.

Aproximativ 47 % (2.083 ha) din terenul arabil este exploatat în mod asociativ, sub forma societăţilor comerciale/agricole sau a exploataţiilor familiale, iar cca.52,9 % (2.343 ha) este lucrat în gospodării individuale, aceste suprafeţe fiind cele mai fragmentate.

O suprafaţă de aproximativ 13 ha de teren arabil din totalul de 4.426 ha, a rămas nelucrat, reprezentând cca. 0,29%.

 

    Productia vegetala.

 În comuna Şandra, la nivelul anului 2010 au fost însămânţate următoarele culturi:

Cultura Suprafaţa însămânţată (ha) Total
Exploataţii individuale Persoane juridice 
Grâu 800 405 1.205
Porumb 1.100 810 1.910
Ovăz 100 100
Orzoaică 80 193 273
Orz 100 60 160
Triticale 20 5 25
Leguminoase pt. boabe 2 2
Plante uleioase 26 395 421
Cartofi 35 35
Legume 30 30
Plante nutreţ 50 50
Păşune 202 202
TOTAL 2.343 2.070 4.413

   Pomicultura este prezentă doar în gospodăriile individuale, în mici livezi amenajate, nefiind practicată pe suprafeţe întinse.

   Sectorul zootehnic.

Sectorul zootehnic este slab reprezentat în comună, singurele efective de animale fiind cele existente în gospodăriile individuale.

 In gospodării, la nivelul anului 2010 situţia efectivelor de animale se prezintă astfel:

  – bovine       186

 – ovine         1500

 – porcine      1113      

 – cabaline     20

     Asistenţa sanitar-veterinară este asigurată prin medicul veterinar, precum şi tehnicienii veterinari care prestează aceste servicii comunităţii, existând pe raza comunei şi o farmacie veterinară.