Beneficii de asistenta sociala

Alocație de stat

 

Alocație de plasament

 

Alocația pentru susținerea familiei/Venit mimin garantat (Ajutorul Social)/Încălzire