Invatamant

 Invatamant si formare profesionala.

În ceea ce priveşte pregătirea şcolară, la nivelul comunei Şandra, aceasta se realizează în două şcoli şi două grădiniţe.

Baza materială este structurată astfel:

În satul Şandra funcţionează Şcoala Generală cu clasele I-VIII şi Grădiniţa cu program prelungit, clădirea în care funcţionează grădiniţa a fost reabilitată şi modernizată. Cursurile şcolare din cadrul Şcolii Şandra se desfaşoară in 3 corpuri de clădiri, dintre care 2 nu sunt racordate la reţeaua de gaz metan, dar se are în vedere realizarea racordării acestora la reţeaua de gaze, în viitorul apropiat.

De asemenea, în cadrul şcolii din Şandra există un corp de clădire mai vechi, care se află într-un grad de degradare foarte avansat, acesta fiind propus pentru demolare, deoarece există riscul prăbuşirii şi implicit al accidentării elevilor.

 

În satul Uihei funcţionează în aceeaşi clădire Şcoala cu clasele I-IV şi Grădiniţa cu program normal, clădire care a fost reabilitată şi modernizată. Problema principală la cele două şcoli este reprezentată de starea precară în care se află grupurile sanitare, dar şi inexistenţa unui teren de sport în cadrul şcolii din Şandra, precum şi a unei săli de sport adecvate.

 

In ceea ce priveste dotarile,exista un laborator de informatica cu 10 calculatoare la Sandra si unul cu 4 calculatoare la Scoala din Uihei, ambele avand acces la internet.

Din nefericire pentru învăţământul din comuna Şandra, la nivelul Şcolii Generale din satul Şandra, nu există laboratoare de fizică, chimie şi biologie.

 

 

Distributia elevilor pe forme invatamant

– invatamant prescolar                      118

– invatamant primar si gimnazial      284

– invatamant profesional                      –

În comparaţie cu anii şcolari anteriori (2009, 2010) numărul elevilor înscrişi în sistemul de învăţământ este în scădere. Învăţământul primar şi gimnazial se desfaşoară în proporţie de 100% în limba română.  De asemenea în ceea ce priveşte numărul cadrelor didactice calificate şi titulare, acesta este în scădere, raporatat la anul 2009.

Resurse umane in invatamant:

– educatoare                     7

– invatatori                         7

– profesori gimnaziu         15