S.V.S.U.

 

 

Masuri Incendii Vegetatie Uscata – Amenzi

Atributiile Sef S.V.S.U . Comuna Sandra

. Conduce intervenţia SVSU Ia incendii, calamităţi naturale şi catastrofe;
• Atenţionează cetăţenii asupra unor măsuri preventive specifice sezoanele de primăvară, vara, toamnă , iarna;
• Răspunde de informarea cetăţenilor unităţii administrativ-teritoriale prin mijloacele puse la dispoziţie de către primar;
• Supraveghează unele activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau distractivă, sărbători tradiţionale ;
• Întocmeşte documentele de organizare şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă Ia niveluI unităţii administrativ-teritoriale  şi le supune spre aprobare consiliului local;
• Propune primarului şi consiliului local măsuri de îmbunătăţire a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă Ia nivelul unităţii administrativ-teritoriale şi a activităţii SVSU.;
• Elaborează tematica de instruire a membrilor SVSU.
• Acordă asistenţă tehnică de specialitate conducătorilor de unităţi subordonate primăriei (unităţi de învăţământ, unităţi sanitare, cămine culturale) şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite ;
• Urmăreşte procurarea mijloacelor şi materialelor necesare intervenţiei în caz de dezastre;
• Participă Ia acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor ( cursuri,instructaje, analize, consfătuiri,) organizate de I.S.U. TIMIS
• În îndeplinirea sarcinilor de serviciu solicită asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate I.S.U.

Prezentare S.V.S.U

Masuri generale de prevenire a incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea miristilor a vegetatiei uscate si resturilor vegetale

 Foaie volanta Masuri de prevenire si stingere a incendiilor care trebuiesc respectate pe perioada secerisului

Reguli de prevenire a incendiilor la biserici